Környezet és kulturális örökség értékelés (40 óra): Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna - CHM_10/11_fall-04
(Környezet és kulturális örökség értékelés)

A kurzus NEPTUN-kódja: 4GE47NAK16S